Paslaugos

  • Kelių projektavimas
  • Hidrotechninių statinių projektavimas
  • Melioracijos statinių projektavimas
  • Geodeziniai matavimai
  • Sąmatų sudarymas
  • Poveikio aplinkai vertinimas
  • Techninės priežiūros atlikimas
  • Statinių kadastriniai matavimai
  • Išpildomųjų nuotraukų rengimas

Apie paslaugas

Naujausias projektas

  • Bulėnų pelkės ir Juodlės miško buveinių apsaugai svarbių teritorijų natūralaus hidrologinio režimo atkūrimas (2012 m.).

Picture 029-1

Visi projektai